Centrum Medyczne dr Kubik
skwer Kościuszki 15/17
81-370 Gdynia

Rejestracja wizyt :
od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 - 20:00

Polityka prywatności

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),
 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies
Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – Informacja dla klienta

Od 25 maja 2018 roku w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych* oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W związku z tym Centra Medyczne Dr Kubik sp. Z o.o. z siedzibą w Gdyni prezentuje następującą informację dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych.

 1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych są Centra Medyczne Dr Kubik sp. z o.o. (dawniej: Indywidualna Praktyka Lekarska lek.med. Paweł Kubik) z siedzibą przy ul. Skwer Kościuszki 15/17 w Gdyni 81-370 oraz Centrum Medyczne Dr Kubik Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Olsztyńskiej 31 w Gdynia 81-312, e-mail biuro@drkubik.pl
 2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora i/lub osób przez niego upoważnionych.
 3. Administrator przetwarza Pani/ Pana dane osobowe w następujących kategoriach: dane teleadresowe, dane identyfikacyjne, dane dotyczące stanu zdrowia, dane biometryczne.
 4. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, dokonywania rozliczeń z tego tytułu jak również prowadzenia oraz udostępniania dokumentacji medycznej oraz nie będą udostępnianie osobom trzecim.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona przez Panią/ Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, na realizację usług świadczonych przez Administratora i/lub osób przez niego upoważnionych, konieczność wykonania umowy, której Pani/ Pan jest stroną lub podjęcia działań na Pani/ Pana żądanie przed zawarciem umowy, konieczność dopełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, konieczność ochrony Pani/ Pana żywotnych interesów oraz umożliwienie realizowanych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią.
 6. Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora przez okres 5 lat od ostatniej wizyty lub do czasu wydania dyspozycji ich usunięcia i/lub jeśli dotyczy to danych medycznych przez czas wynikający z odrębnych przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania wydanego na podstawie art.30 ust.I ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2016.186), a po jego zakończeniu przez czas wynikający z przepisów prawa lub czasu przedawnienia roszczeń.
 7. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrze dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym w celu umawiania wizyt, laboratoria medyczne – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. Podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych. Na potrzeby realizacji obowiązku, o którym mowa w p.4 odbiorcą Pani/ Pana danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem tj. apteki, Poczta Polska, firmy kurierskie.
 8. Pani/ Pana dane osobowe mogą podlegać profilowaniu zgodnie z art. 4 pkt. 4 RODO*
 9. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Jednocześnie dane medyczne pozyskane w drodze udzielania świadczeń medycznych nie mogą byś usuwane, zmieniane, nie przysługuje wobec nich prawo ograniczenia przetwarzania oraz wnoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych medycznych co bezpośrednio wynika z aktów prawnych dotyczących dokumentacji medycznej.
 10. Administrator powołał  Inspektora Ochrony Danych Osobowych, kontakt iod@drkubik.pl
 11. Przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

*Podstawa Prawna: Ogólne Rozporządzenie O Ochronie Danych Osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

 

Zapisz się do naszego newslettera
i otrzymaj 10% zniżki
na kosmeceutyki NEAUVIA.